Naše síla

Naše síla je v nás

Vážení čtenáři,

ráda bych se podělila o zdroj naší síly. Naše síla pramení z přátelství, z důvěry a z našeho snu, který realizujeme. Mamavis je připraven zvládnout jakoukoliv cestu, kterou nám život připravil. Cesta, kterou jsem se vydala nebyla posetá pouze květy, byla poseta zkušenostmi, řadou omylů, učením se novým věcem, a pevnou vůli tj. vírou.

Naše síla pramení z nás jako celku

Naše důvěra a víra v naší cestu je stále zkoušena. A my děkujeme, neboť sílíme, jsme více a více zakořeněni, rosteme do výšky a naše větve sahají vzhůru i k zemi, kde tvoří ochranu. Jsme jako strom, který nelze obejmout jedním člověkem, strom, který nelze vyrvat s kořeny. Vidíme naší cestu z výšky, která je široká a nádherná.

Sílu a víru má každý z nás v sobě. Někdo více, někdo méně, ale vždy na ní může pracovat. Pokud se rozhodnete a věříte i přes své vlastní pochybnosti a pochybnosti svého okolí, pak jste vyhráli. Vyhráli  jste být silnějším člověkem ve všech činnostech svého života. Věřte si! Buďte silní! Nepochybujte, i když  jste právě na dně. Dno je učitelkou, dno je zdrojem síly a růstu.  Vítejte ho, neboť z Vás vytvoří nového člověka. Člověka, který ví, že je vše v naprostém pořádku a vše je dokonalé, i když se to na první pohled nezdá. Ví, že vždy je o něj postaráno, neboť život je lekce a růst. Ví, že život je dar, život je zkušenost, život je kouzlo, život jste Vy. Až získáte tuto víru sami v sebe, již Vás nic nedokáže porazit, zničit, vyděsit. Znát své dno, ale zároveň vidět světlo je mostem ke zralosti a dospělosti.

Vítejte nepřítele, neboť nepřítel je Váš největší učitel a Zdroj poznání.

Stav spokojenosti vystihuji:
Obdivuji se, neboť jsem to dokázala. Miluji se, neboť v sobě vidím krásu jemné síly a pevné vůle.  Jsem se sebou spokojená, neboť jdu cestou, které věřím, kterou vítám a kterou tvořím svým příběhem.

Síla mě živí, dává růst a tvar, vychovává mě, vede k dospělosti, chrání mě. Koná, ale nevytváří závislost, dospívám. Tomu říkám tajemná moc.

Někde pod nebem je kořen světa, který zakořenil v Matce Zemi pod názvem Mamavis, Máma která ví… Co bylo správně zaseto, vzklíčí a nebude nikdy opuštěno, co bylo dobře zakořeněno, nebude nikdy vytrženo.

Tato síla je opravdová, důvěřuj životu, důvěřuj přírodě, pěstuj tuto sílu v dětech, pěstuj tuto sílu sám v sobě. Vrať se k Mamince Zemi, k vodě, k zeleni, vrať se ke svému Zdroji.

Naše cesta je široká, ale lidé dávají přednost postranním stezkám. Vrať se zpět na cestu k sobě, neboť vše je uvnitř každého z nás.

Pojďme, Věřme, Buďme silní…

Afirmace mamavis

Afirmace a mandaly

Co je afirmace?

Abychom mohli vysvětlit, co jsou afirmace, zabrousíme k blízkému tématu pozitivního a negativního myšlení.

Co to znamená, když někdo myslí pozitivně? Takový člověk se dívá na svět očima, které se snaží vidět dobré, kdekoliv to jen jde. Představte si jeho ráno. Vzbudí se, otevře oči a s dobrou náladou přivítá nový den. Těší se na něj, protože vstává se slovy:  „To je dnes, ale krásný den, dnes se mi vše podaří.”
Jak asi vypadá ráno člověka, který má svou mysl plnou negativních myšlenek? „Sakra, zase budík a zase do práce.” Vyleze z postele a při cestě z koupelny a pohledu na okno řekne: „Ježíš, tam je zase hnusně.”
Když porovnáme oba příklady, jaký den čeká na oba? Jaký týden? Rok? A co teprve celý život? Jeden bude mít v rámci možností, klidný a spokojený život a ten druhý se bude až do posledních dní prát s každým novým ránem. Ale proč? Co způsobuje, že pozitivně naladěnému člověku se dějí věci dobré a co je příčinou toho, že negativně naladěnému člověku se dějí věci špatné?
Důvodem je – naše vlastní myšlenka.

yoga-1234521__180

Bez ohledu na okolí, vzdělání, osud či náhodu jsou to naše myšlenky, které tvoří naši realitu a budoucnost.

Naši vlastní mysl můžeme použít k tomu, abychom se uzdravili, byly úspěšní, bohatí a spokojení sami se sebou.

Afirmace tedy jsou vnitřně vyslovené myšlenky, touhy a přesvědčení, kterými měníme chod událostí ve svůj prospěch či neprospěch.

Každý z nás používá slovní spojení, kterými sám sebe, svůj vzhled, náladu a své činy hodnotí.

Postavme se ráno před zrcadlo a říkejme si „dneska vypadám skvěle,to zase bude nádherný den, mám energii, vše se mi podaří atd.

Bohužel afirmace  většina z nás využívá proti sobě!

„dneska vypadám hrozně, to zase bude den, nemám energii, nic se mi nedaří atd.

Učiňme z nich pozitivní tvrzení, vyvolávající pozitivní myšlenky,  pomáhající nám soustředit se na svou sílu a na schopnost tvořit a mít to, co si přejeme. Moc afirmací je silná ať už si to uvědomujeme či ne. Afirmace jsou jako semínka zasazená do země. Trvá nějaký čas, než vyrostou do celé své krásy.

Sestavme si své vlastní afirmace, které Nám vyhovují. Nechť obsahují to po čem toužíme, jak chceme vypadat, kým se chceme stát, čeho chceme dosáhnout. Formulujme je v přítomném čase. Říkejme si jen takové, kterým jsme schopni uvěřit. Nedělejme nic násilně, říkejme je jen pokud u nich cítíme nadšení a radost. Zahrnujme do afirmací pouze sebe nikoliv jiného člověka.

Myšlenky 2

Mohou vypadat jakkoliv, například:Příroda léčí!Jsem zdravá!Voda má léčivou moc!

Mamavis

Dokážu to!
Zvládnu to!
Jsem silná/silný!
Cítím se nádherně!
Vypadám skvěle!
Jsem zdravá/zdravý a silná/silný!
Každý den se dějí zázraky!
Jsem plná/plný energie!
Jsem magnetem na peníze!
Každý den dostávám skvělé nápady!
Peníze se ke mně hrnou ze všech stran!
Daří se mi ve všem do čeho se pustím!

Sestavme si své vlastní, pověsme je tam, kde nám budou nejčastěji na očích, klidně po celém bytě. Každý den máte možnost se rozhodnout zda budete šťastný, či nešťastný, je to ve Vaší mysli!
Co je mandala?

Slovo mandala znamená kruh nebo dokonce magický kruh. Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nadkulturním symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo. V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Toho využívá i psychologie a psychoterapie, kde jsou mandaly používány jako relaxační pomůcka a jako doplněk k tradiční léčbě.

Doporučujeme Vámi vytvořenou mandalku vložit do kapsy našeho zábalu a posílit tak samotný účinek vlastní léčby. Každý symbol vyzařuje nějakou energii, soustřeďte se na to – aby byla vždy pozitivní. Toho docílíte nejlépe tím, že si tento pozitivní symbol vytvoříte sami v době Vašeho pozitivního rozpoložení za Vámi stanoveným účelem, ať už je to léčba či cokoliv jiného. Kreativitě Zdar! 

mandala 1
mandala-1286292__180
mandala-1286291__180
mandala-1286296__180
mandala-1322767__180
mandala-1286290__180

Podělte se s námi o Vaše afirmace, Vámi namalované mandaly, či Vaše názory…

Buďte pozitivní  a zvolte si Lásku, Zdraví, Úspěch, Prosperitu a Štěstí!

Martina & Gita