Po sportu Při sportu
klokan

Přírodní cestou ke zdraví a každodenní úlevě s Priessnitzovými zábaly.

Od nás v komfortním provedení! Zapomeňte na tradiční "igelit, mokrá plena, ručník" z časů našich babiček.

Najděte řešení vašeho trápení

Prohlédnout produkty

Příběh Vinceze Priessnitze

Přečíst příběh

Držíme se hesla „Ctěme staré, vítejme nové!“

Víme, že Vincenz Priessnitz byl znamenitým pozorovatelem přírody, uznávaným přírodním léčitelem, který objevil schopnost vody léčit. Bez lékařského vzdělání, které by ho odvádělo od „rozšifrování“ léčivých účinků vody a přírody vůbec. Známá jsou jeho slova: „Záhy jsem poznal, že ve vodě musí být skryty oživující a posilující síly. Při mnoha příležitostech jsem viděl, že zraněná zvířata vyhledávají vodu a v ní se koupou. Napadlo mě, že totéž může dělat dobře lidem!“ Důležitou součástí jeho léčebných metod se staly obklady a zábaly, jež vešly ve všeobecnou známost. Pevně věříme, že za ty naše, Mamavis, originálně vylepšené pro moderní komfortní a univerzální používání, by nás pan Priessnitz pochválil. Voda léčí, víme!

Hrdě a s pokorou ve vašich stopách! Děkujeme, pane Priessnitzi.

Náš příběh