Co obnáší práce v šicí dílně, ví i malé dítě aneb MŠ v Mamavisu

Co obnáší práce v šicí dílně, ví i malé dítě aneb…MŠ v Mamavisu

Děkujeme učitelkám MŠ DUHA a dětem za příjemně strávený den. I pro nás to bylo velmi zábavné dopoledne. Vidět zájem dětí o tvorbu nás velmi potěšilo a motivovalo.

Článek: Klášterecké noviny, únor 2020

Co obnáší práce v truhlárně či šicí dílně, ví i málé dítě

V rámci polytechnického vzdělávání se děti z MŠ DUHA v Dlouhé ulici měly možnost na vlastní oči přesvědčit, co obnášejí práce související se zpracováním dřeva. Navštívily truhlářskou dílnu manželů Balážových, kde měli možnost nasávat vůni dřeva nebo slyšet hluk pil při řezání klád. Nyní už ví, že při práci u strojů se musí dbát na bezpečnost. K velké radosti všech pro ně připravili manžele Balážovi v dílně kladívka, pilky, rašple i brusný papír, mohly si tak vyzkoušet svou zručnost. Malým „řemeslníkům“ se práce se dřevem velmi líbila. Manželům Balážovým děkujeme za vstřícný přístup a velkou ochotu.

Další stejně vydařenou akci nám pomohla uskutečnit paní Martina Štefanková, zakladatelka firmy Mamavis healing care. V dílně Mamavis se zase mohly seznámit s šicími stroji a s pracovními technikami při práci s látkou. Formou pohádky jim byla představena historie přírodní léčivé metody Vincenze Preissnitze a využití léčebných zábalů. Dostaly také dárky v podobě praktických taštiček, které si mohly v dílně ozdobit.

Naším cílem je realizovat polytechnické vzdělávání v praktické rovině tak, aby děti získávaly nové poznatky a zkušenosti prožitkem, umožnit jim chápat, že lidská práce vytváří hodnoty a učit je si těchto hodnot vážit. Velké poděkování patří manželům Balážovým a paní Martině Štefankové za to, že nám pomáhají náš záměr realizovat.

Hana Skálová a Tereza Šebková, třídní učitelky Sluníček, MŠ DUHA

Mateřská školka v Mamavisu
Mateřská školka v Mamavis